Plan Slagter doorbreekt impasse botenplan

 

Het botenplan 2003 zorgde op de algemene ledenvergadering van 12 december voor grote commotie. De tegenstellingen leken onoverbrugbaar. Peter Slagter liet zich niet ontmoedigen, stelde een alternatief plan op en verwierf er achter de schermen veel steun voor. Binnenkort kunnen de leden er weer over meepraten.

artikel | Sierd Minkes over botenplan | en over botenonderhoud

 

 

De komende maand

 

8 februari

timetrials botentoewijzing Head

1 maart

afroeien

6 / 13 / 20 / 27 maart

instructiecursus

agenda heel 2003

 

 

Bardienst deze maand

 

Van half elf tot één uur:

8-2

Merlijn van Vught &

Hans van Wingen

9-2

Gerard v/d Waals &

Adriaan Wisse

15-2

Janet de Wagt &

Marijke Witteveen

16-2

Bert v/d Wal &

Brigitta v/d Zee

22-2

Leonie Walta & Alice Zelle

23-2

Kees Warringa &

Jantinus Ziengs

1-3

Annet Warringa & Jan Zwaan

2-3

Jos Wassink & Elly Zwiers

8-3

Yvonne o/d Weegh &

Leo Zwiers

9-3

John Weitz &

Gerald Zwiggelaar

het complete rooster

Gerben Offringa wint HEK

 

Niet gehinderd door correctiefactoren heeft Gerben Offringa de HEK op zijn naam geschreven.

uitslagen HEK | correctiefactoren

 

Naar Hemus.nl

 

 

ALV ontaardt in 'Poolse Landdag'

 

Bestuur en leden denken met schroom en wrok terug aan de ALV van 12 december. Een echte motie, clanvorming en overassertiviteit. Wat ging er mis en hoe nu verder. Voorzitter Feike Tibben heeft goede voornemens voor 2003.

Feike over ALV | en 2003 | notulen

Nieuw: de ROW-bokaal

 

De wedstrijdcommissie looft de Hemus ROW-bokaal uit aan de ploeg die in zes geselecteerde wedstrijden de meeste punten vergaart.

Hemus ROW-bokaal

Hugo Bos actief

 

Een halfjaar terug was iemand die dit voorspeld had, voor gek verklaard: Hugo Bos gaat de ledenadministratie verzorgen.

Voor jeugd en junioren:

eerste 4 wedstrijden uit clubkas

 

Als je uitkomt in wedstrijden betaalt Hemus betaalt dit jaar de inschrijfkosten van de eerste 4 wedstrijden uit de clubkas.

Allemaal naar York

 

Diverse ploegen werden in een Sinterklaasachtige sfeer genomineerd als 'ploeg van het jaar', maar de meesten werden bij nader inzien te licht bevonden. Uiteindelijk stonden er nog vier ploegen kandidaat voor de eervolle benoeming.

de argumenten | de ploeg

Vers blik

 

Jantinus Ziengs is in zijn klasse als derde geëindigd bij de Ergohead van De Amstel.

Ergohead

Hetty Lofström bijgezet aan kerfstok

 

Op de afgelopen ALV is Hetty Lofström door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste.

de argumenten

Omslaan en ander ongerief

 

Tijdens de ALV bleek weer dat een cursus 'in de boot kruipen na omslaan' gewenst is. Wie helpt mee te organiseren?

meld je aan

Raad corrigeert B&W inzake Hemus

 

6 feb - In het besluit van B&W Amersfoort over de nieuwbouw van het ziekenhuis in het gebied Maatweg is geen plaats voor Hemus. Tijdens een debat op RTV Utrecht  lieten SP, D’66, CDA en Leefbaar Amersfoort weten het niet eens te zijn met dat besluit. Zij gaan een corrigerende initiatiefmotie indienen om Hemus een plek te geven binnen het gebied dat nu ter discussie staat. PvdA-raadslid Killi stond sympathiek tegenover de plannen van Hemus, maar wilde eerst laten uitzoeken in hoeverre de aanwezigheid van de roeivereniging te combineren is met het natuurbehoud ter plaatse.

 

Toen bekend werd dat het gebied tussen Eem en Maatweg heringericht zou worden voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis heeft Hemus plannen opgesteld en voorstellen gedaan hoe ziekenhuis, watersport en natuur samen zouden kunnen gaan. B&W heeft deze plannen in haar besluit zo goed als genegeerd. Volgens partijen uit de raad ten onrechte.

 

Waarom heeft Amersfoort 12 jaar lang niets voor Hemus gedaan, vroeg Radio M zich af. Raadsleden Barendrecht (D’66), Van Vliet (CDA), Smit (Leefbaar Amersfoort), Killi (PvdA) en Vermaessen (SP) waren unaniem in hun oordeel dat Amersfoort te veel gefocused was geweest op groei en te weinig op voorzieningen. Ook waren de raadsleden het erover eens dat een alternatieve locatie op industrieterrein Isselt geen reële mogelijkheid was door de beroepsscheepvaart en de geringe sociale veiligheid.

 

Hemus heeft samen met Stichting De Waterlijn en de Amersfoortse Reddingsbrigade een plan opgesteld voor een Huis van de Watersport. Het terrein zou 4.000 m2 groot moeten worden, ca. 4% van het ruimtebeslag van het nieuwe ziekenhuis. Behalve de PvdA geloofde geen van de aanwezige partijen dat die relatief kleine extra bebouwing een serieuze bedreiging zou vormen voor het de natuur en de ecologische structuur. De partijen streven ernaar om voor de zomer Hemus zekerheid te kunnen geven.

foto's

De maand van Hemus wordt maandelijks per e-mail aan alle leden van Roeivereniging Hemus gezonden. Redactie: Ilja van Buitenen, Marieke Kroon, Koos Termorshuizen, Jos Wassink. Adreswijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie. Onopgemaakte kopij en tips naar kt@arachnea.nl