Een hete nazomer

 

Veel is al geschreven over huisvesting, de (on)mogelijkheden op de huidige plek, de ontwikkelingen rond het nieuwe ziekenhuis, het besluit van de gemeente om Hemus te ‘bevriezen’. Daarbij zijn jullie geïnformeerd maar niet actief betrokken. Nu nieuwe stappen gezet worden - onderzoek naar locatie, financiering - is het zaak dat iedereen actief wordt. Het is een zaak van cruciaal belang. Het gaat immers om het voortbestaan van de vereniging!

Komend najaar wordt een heet najaar; er staan belangrijke besluiten op stapel. Daarom houden wij nog voor de vakantieperiode een informatieavond, om jullie bij te praten, om jullie vragen te horen maar vooral om samen stappen naar de toekomst te zetten.

 

voorlichtingsbijeenkomst / hearing:

De huisvesting van Hemus

donderdag 26 juni om 20.00 uur

Sporthal Zielhorst, foyer, Trompetstraat 3

 

 

 

Quo vadis?

Quo vadis zou Quo vadis niet zijn als er geen Quo vadis was!

quo?

 

Achtergonden

interview met Feike

 

Waar?

Allerlei locaties belicht

locaties

 

Aan het werk!

Wat er allemaal moet gebeuren – en waar jullie inspanning bij nodig is.

aan de slag

 

 

 

Wat voorafging

Een kort overzicht van hoe Hemus strompelt op huisvestingsgebied.

vooraf

Liever geen herhaling van de geschiedenis…    foto: Martijn van der Kamp

 

spektakel!

 

MIDZOMERNACHTTOCHT

 

roeien zonder dat je

kinderen het merken

 

van 28 juni om 20.30 uur

tot het krieken van 29 juni

 

geef je op via pm.hilhorst@wolmail.nl

of via de lijst in de Villa

kosten: € 7,50

 

 

Hemus.nl

De maand van Hemus wordt maandelijks per e-mail aan alle leden van Roeivereniging Hemus gezonden. Redactie: Liesanne van den Brink, Ilja van Buitenen, Koos Termorshuizen, Leonie Walta, Jos Wassink. Adreswijzigingen doorgeven aan ledenadministratie@hemus.nl. Onopgemaakte kopij en tips naar redaktie@hemus.nl