Snerttocht op zaterdag 18 november 2017
De afsluiter van het toerseizoen:

Een tocht in het donker, met lichtjes en met snert en gezelligheid na. We verzamelen om 16:30 en vertrekken om 17:00. Roeien naar Baarn, de zon is (bijna) onder, de lichtjes op de voorplecht zijn al aan. Per boot kan besloten worden bij de Melm van stuur te wisselen. Op het vlot van Baarn een korte stop, om van stuur te wisselen en ook om iets warms te drinken. Daarna terug het donker in en dan roeien we terug naar Hemus, eventueel via het wisselvlot.

Als de boten weer schoon binnen liggen, eten we snert met e.e.a. erbij en drinken een glas. Het is warm, licht en gezellig tot 21:30 uur. Als iemand een muzikale bijdrage wil leveren (neem je stem, sax, viool, gitaar of blokfluit mee, vorm een bandje of koor) of anderszins, dan heel graag stuur een mailtje. Vanwege het donker varen we alleen gestuurd. We hebben een beperkt aantal plaatsen.

Als er eerder geen schade optreedt, zijn er 65 roeiplekken. Maar dat kan dus minder worden. We wijzen toe op volgorde van aanmelding/betaling. Geef je op voor uiterlijk 11 november 2017 i.v.m. catering.

Inschrijving is definitief na overmaking van 10,00 op rekening NL50 INGB 0687 596 327 ten name van M. Bos te Amersfoort onder vermelding SNERTTOCHT en de naam van de deelnemer. De vraag naar autogebruik kan in dit geval natuurlijk worden overgeslagen.

Inschrijfgeld € 10,00
Stand van zaken - maximaal aantal inschrijvingen: 50
- aantal inschrijvingen: 43
- aantal open plekken: 7
- aantal reserveplekken: 5
Datum zaterdag 18 november 2017
Contactpersoon Lars Kleiverda
Contact e-mail joklars@hetnet.nl
> aanmelden