Weergegevens 16 december 21:53
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen waarschuwing
Temperatuur bij Hemus: 3,1°
 
Vertrouwenscontactpersoon

Onze roeivereniging Hemus Amersfoort wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier haar of zijn hobby kan uitoefenen in een veilige omgeving. We respecteren elkaars lichamelijke en geestelijke integriteit. Elke vorm van intimidatie, seksueel gedrag of seksuele toenadering of ander grensoverschrijdend gedrag dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren wordt gezien als een strafbaar feit.

De praktijk binnen diverse verenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag voorgekomen is. Wij willen binnen Hemus dit graag voor zijn. Dat is dan ook een van de redenen waarom wij binnen onze vereniging van jeugdinstructeurs en -coaches een Verklaring Omtrent Gedrag verlangen.

Er is nu ook een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ongewenste omgangsvormen benoemd voor Hemus. Dit is een van onze leden, Lucas Koch, huisarts. Hij is het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Het is overbodig te zeggen dat hij uiterst vertrouwelijk zal omgaan met datgene wat hem ter ore komt. Ook wil hij graag laagdrempelig zijn: bij twijfel kun je bij hem terecht voor een rustig overleg dat nog niet direct een 'melding' betekent.

De vertrouwenscontactpersoon is Lucas Koch (zie foto), te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@hemus.nl.Wat is een VCP?

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en met iemand daarover wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen (sporter, ouders van sporter, toeschouwer, vrijwilliger, bestuurslid, etc.) die er opmerkingen of vragen over heeft.
De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol.
De activiteiten van de VCP zijn:
1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
2. Zo gewenst doorverwijzen naar de juiste persoon/instantie
3. Preventieactiviteiten


Wind en temperatuur
Weergegevens 16 december 21:53
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen waarschuwing
Temperatuur bij Hemus: 3,1°
Rood licht = algeheel roeiverbod
Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen als er bij Hemus geen golfslag is
Onweer(swaarschuwing)?
Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten.
Koud water
Het water kan koud zijn, je bent dan in enkele minuten onderkoeld als je in het water terecht komt. Ga niet in je eentje skiffen. Neem een telefoon mee. Sla je om, ga dan direct naar de kant. Op plaatsen met hoge beschoeiing zijn er om de 50 meter trapjes.
Ga je om, ga dan direct naar de kant, de boot is minder belangrijk.
Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!
Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
Webcam
Veiligheid
Lees hier wanneer er een vaarverbod is.
  • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
  • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
  • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
  • drijfijs, hoe weinig ook
  • dichte mist
  • onweer
  • van zonsondergang tot zonsopgang
In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt.
Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van deze veiligheidsinformatie zelf verantwoord vindt. Skiffen? Leer dan hoe je in de boot moet klimmen. Lees ook de aanbevelingen voor veilig roeien van de KNRB. Neem altijd je mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000). Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

Onveilige situatie?
Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
Het weer

Meer weer:
1 buienradar & -voorspelling
2 meer buienradar
3 het weer hier
4 meer weer hier
Twitbook
Hemus twittert soms en zit op facebook.
KNRB-cursussen
De KNRB biedt cursussen die je tot roei-instructeur opleiden. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens een jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.