Vragen en antwoorden

Op deze vragen vind je het antwoord op de deelnemerspagina:
- Hoe kan ik me of mijn ploeg inschrijven voor de wedstrijd?
- Ben je Hemus-lid en wil je meedoen aan de Eemhead?
- Wanneer sluit de inschrijving?
- Wanneer moet het inschrijfgeld uiterlijk betaald worden?
- Wanneer is de loting/startlijst bekend?
- Is er stremming op de Eem tijdens de wedstrijd?
- Hoe kan ik zien wie zich heeft ingeschreven voor de wedstrijd?
- Waar vind ik informatie voor stuurlieden?

Moet er borg worden betaald voor de rugnummers?
Voor de rugnummers vragen wij een borg van 10 euro die je terugkrijgt bij inlevering.

Krijg ik bij een terugtrekking mijn inschrijfgeld terug?
Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd.

Krijg ik mijn inschrijfgeld terug als de wedstrijd of mijn nummer wordt afgelast vanwege slechte weersomstandigheden?
Er vindt geen teruggave van inschrijfgeld plaats als wedstrijd, blokken of nummers worden afgelast vanwege slechte weersomstandigheden.

Is er een verdeling in leeftijdscategorieën?
Uitgeschreven velden worden in beginsel als één categorie verroeid. Bij voldoende inschrijvingen kan alsnog een verdeling in leeftijdscategorieën worden gemaakt. Dit wordt bekendgemaakt bij de loting.

Kan er dubbel gestart worden?
Dubbel starten is alleen mogelijk als het in verschillende blokken is.

Kan ik uitkomen voor 2 verschillende verenigingen als ik dubbel start?
Nee, het is niet mogelijk om in dezelfde wedstrijd voor 2 verschillende verenigingen uit te komen. Zie ook artikel 51 van het Huishoudelijk Regelement van de KNRB.

Is dubbel bootgebruik mogelijk?
Dubbel bootgebruik is mogelijk als het tussen verschillende blokken is.

Kan ik een boot van Hemus lenen en met afwijkende bladen roeien?
Wij zullen kijken of we een boot beschikbaar hebben. Stuur je verzoek aan de wedstrijdcommissie van Hemus via wedstrijd@hemus.nl.

Kan ik een verzoek indienen om een veld naar een ander blok te verplaatsen? Als het wedstrijdschema dit toelaat kan een veld, in overleg met de andere deelnemende ploegen in dit veld, naar een ander blok verplaatst worden. Een verzoek hiervoor kan uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd via info@eemhead.nlinfo@eemhead.nl gedaan worden.

Wanneer mogen we in een mixed veld starten?
Er kan in een mixed-veld gestart worden als minstens de helft van de roeiers (dus exclusief de stuur) vrouw is.

Mogen we in het herenveld inschrijven als minder dan de helft van de roeiers vrouw is?
Nee, zie ook het Regelement voor Roeiwedstrijden van de KNRB Artikel 10.

Moet ik een wijziging in de ploeg doorgeven?
Hoe kan ik een terugtrekking melden?
Wijzigingen in de samenstelling van de ploeg moeten altijd worden doorgegeven. Wijzigingen / terugtrekkingen kan je zo doorgeven:
- tot 2 dagen na sluiting inschrijving: via je verenigingsvertegenwoordiger op de KNRB-inschrijvingensite
- tot de dag voor de wedstrijd: via de verenigingsvertegenwoordiger door een mail te laten sturen naar info@eemhead.nl
- op de dag van de wedstrijd: melden bij het wedstrijdsecretariaat

Moet ik een wijziging in de opstelling van de ploeg doorgeven (bv boeg wordt slag en vv)?
Nee.

Hoe kan ik een extra nummer aanvragen?
Dat kan als je tenminste één tegenstander hebt. Jouw verenigingsvertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de inschrijvingen van jouw vereniging, kan een verzoek indienen via info@eemhead.nl, met daarin ook de bevestiging van de verenigingsvertegenwoordiger van de tegenstander(s).

Wanneer wordt een veld geannuleerd?
Een veld wordt zo mogelijk samengevoegd indien er slechts 1 inschrijving is. Is samenvoeging niet mogelijk, dan wordt het veld geannuleerd. Bij annulering is geen inschrijfgeld verschuldigd. Als het een juniorenveld betreft, dan wordt het veld niet geannuleerd.

Voor welke velden worden er blikken uitgereikt?
De winnaar van elk jeugdveld ontvangt een blik. Bij andere velden wordt er aan de winnaar blik uitgereikt indien er in het veld drie ploegen of meer hebben ingeschreven.

Voor welke velden worden er wisselbokalen uitgereikt?
Bij de heren wordt er in het 8+-veld geroeid om de Keibokaal, bij de dames kan in het D4*-veld de Koppelpoortbokaal worden gewonnen.

Kan de botenwagen eerder dan zaterdag al gebracht worden?
En kan er vrijdag nog getraind worden?
Ja, dat kan allebei. Neem contact op via info@eemhead.nl, dan zorgen wij ervoor dat het terrein open is en er iemand aanwezig is om aanwijzingen te geven waar de botenwagen geplaatst kan worden.

Kunnen wij een stuur van Hemus krijgen als we zelf geen stuur hebben?
Deze vraag kan gesteld worden via info@eemhead.nl, maar om teleurstelling te voorkomen adviseren wij zelf een stuur te regelen.

Is er stroming op het parcours van de Eemhead?
Er is niet of nauwelijks stroming.

Is het verplicht voor de veiligheid een zwemvest te dragen tijdens de wedstrijd?
Nee.

Wat is jullie protocol bij slechte weersomstandigheden? Check voor vertrek altijd de website. Bij onvoorziene slechte weersomstandigheden beslist de wedstrijdleiding samen met de veiligheidsco÷rdinator over de voortgang van de wedstrijden.

Waar kan ik terecht voor verloren voorwerpen?
Die worden verzameld bij het wedstrijdsecretariaat. Je kan ook een mail sturen naar info@eemhead.nl, dan berichten we je of er iets gevonden is.

Waar vind ik informatie met betrekking tot de veiligheid?
Die vind je hier.

Waar vind ik het wedstrijdreglement?
Dat vind je hier.

Heb je een andere vraag over de wedstrijd?
Stuur de Eemheadcommissie een e-mail via info@eemhead.nl.