Alles over de wedstrijd


Blokindeling

Blok 1, afstand: 5 km
Velden:

- D4*, D8+
- H1x, H2-, H2x
- M18 4*
- J18 1x, J18 2x
 
Blok 2, afstand: 2,5 km
Velden:

- M14 1x, M14 2x, M14 4*
- 14 1x, J14 2x, J14 4*
- M16 1x, M16 2x, M16 4*
- J16 1x, J16 2x, J16 4*
- C4* D/H/mix met omrekenfactor
- Para
 
Blok 3, afstand: 5 km
Velden:

- D1x, D2-, D2x
- H4*, H8+
- M18 1x, M18 2x
- J18 4*


Inschrijving

Inschrijven
Schrijf je in via de wedstrijdcommissaris van je vereniging. Die zorgt ervoor dat je uiterlijk dinsdag 24 september om 24:00 uur ingeschreven wordt via de KNRB-website. Lukt dat niet? Schrijf je dan in per e-mail: info@eemhead.nl.
Hemus-leden kunnen zich alleen inschrijven via deze pagina op hemus.nl.
 
Inschrijvingen
Wie zich heeft ingeschreven vind je via deze KNRB-pagina.
 
Inschrijfgeld
Zorg dat het inschrijfgeld uiterlijk woensdag 25 september om 24:00 uur op
rekening NL12 INGB 0004 006 874 staat, ten name van RV Hemus te Amersfoort, onder vermelding van naam vereniging, naam contactpersoon van de ploeg en wedstrijdnummer.
Lukt het niet om tijdig te betalen, dan moet je op de wedstrijddag bij het wedstrijdsecretariaat pinnen.
Van Hemusleden wordt het inchrijfgeld via een incasso geïnd.

De bedragen:
- juniorskiff: €8
- juniortwee: €14
- juniorvier: €18
- skiff: €15
- twee: €25
- vier: €40
- acht: €60


Loting

De loting wordt uiterlijk donderdag 26 september 2019 om 20.00 uur gepubliceerd op deze website.
Uitslagen

De link komt hier op vrijdag 27 september te staan.
De uitslagen van alle voorgaande jaren vind je hier.