't Raboes (smikkeltocht) AFGELAST op zondag 29 maart 2020
Deze tocht wordt vooralsnog uitgesteld/afgelast.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Op dit moment kunnen we hierover nog geen beslissing nemen, gezien de grote onzekerheid die het coronavirus veroorzaakt.

Een compleet verzorgde toertocht op onze mooie Eem... mis het niet!!!

Het is weer voorjaar in Nederland en we hopen op een mooie lentedag, waarop we gezamenlijk naar de monding van de Eem kunnen roeien.
Een toertocht die elk lid van Hemus op zijn minst enkele malen moet hebben gemaakt.
Want tot Baarn kennen we het wel, maar wat voor moois is er nog te zien voorbij de brug van de A1?

Het is vanaf Hemus zo'n 16 km varen naar 't Raboes;
enkele reis, we gaan ook weer terug natuurlijk en dan zie je de mooie afwisseling in landschap en omgeving opnieuw vanuit een geheel ander perspectief.
De organisatie zorgt voor lekkere hapjes onderweg en ook voor de lunch.
Neem zelf voldoende te drinken mee voor een hele dag op het water, wij zorgen voor koffie en thee onderweg.

We verzamelen om 9.00 uur 's morgens, vertrekken om 9.15 uur en zijn rond 17:00 uur weer terug.

Privacy beleid (zie website Hemus). Door je in te schrijven voor een toertocht geef je toestemming voor het onderling uitwisselen van e-mailadres, telefoon nummer en foto’s. Als je bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto's waarop je herkenbaar in beeld bent, geef je dit vooraf aan bij de organisatie.

Inschrijving Je kunt je hieronder opgeven door op aanmelden te klikken en in te loggen met de gegevens voor Hemusleden (dus niet je eigen codes gebruiken voor het afschrijfboek) tot 25 maart a.s. Vul je email adres nauwkeurig in, want dat wordt gebruikt voor een bevestiging. Als je niet binnen een paar minuten een mail krijgt, dan heb je hierin een fout gemaakt. Stuur dan een mail naar de organisator.
Als de tocht vol is, dan kun je je altijd als reserve aanmelden, want er kan iemand op het laatste moment toch verhinderd zijn.

Je inschrijving is pas definitief na overmaking van 7,50 euro op rekening NL40 TRIO 0379 4770 92 ten name van T.M.W. van Asbeck te Amersfoort onder vermelding van TT Raboes. De toertocht is inclusief snacks, of een lunch (picknick)hapje onderweg met wat koffie/ thee. Zorg zelf voor voldoende drinken of wat extra snack in de boot.

NB. Na opgave rekenen we wel op je komst!! Dus laat altijd iets van je horen, als je plotseling verhinderd bent, want op basis hiervan reserveren we boten en maken een botenindeling.
Je kunt nog tot 4 dagen kosteloos afzeggen met volledige restitutie. Het opgaveformulier is standaard (en geautomatiseerd); uiteraard is de vraag over een auto nu niet van toepassing. Dus negeer het bericht daarover in de automatisch verzonden antwoordmail.

Inschrijfgeld € 7,50
Stand van zaken - maximaal aantal inschrijvingen: 40
- aantal inschrijvingen: 21
- aantal open plekken: 19
- aantal reserveplekken: 5
Datum zondag 29 maart 2020
Contactpersoon Marieke Bos
Contact e-mail mariekelodder@hotmail.com
> aanmelden