Weergegevens 27 november 03:34
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: zuid 6
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 6,0°
Meer veiligheidsinfo
 
Vertrouwenscontactpersoon

Onze roeivereniging Hemus Amersfoort wil een vereniging zijn, waar iedereen met plezier haar of zijn hobby kan uitoefenen in een veilige omgeving. We respecteren elkaars lichamelijke en geestelijke integriteit.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) ongewenste omgangsvormen, Hemuslid Lucas Koch, is het centrale aanspreekpunt om met elkaar ervoor zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Het is overbodig te zeggen dat hij uiterst vertrouwelijk zal omgaan met wat hem ter ore komt. Ook wil hij graag laagdrempelig zijn: bij twijfel kunt je bij hem terecht voor een rustig overleg dat nog niet direct een 'melding' betekent.

De vertrouwenscontactpersoon is Lucas Koch (zie foto), te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@hemus.nl.Wat is een VCP?

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen (sporter, ouders van sporter, toeschouwer, vrijwilliger, bestuurslid, etc.) die er opmerkingen of vragen over heeft.
De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol.
De activiteiten van de VCP zijn:
1. Eerste opvang / aanspreekpunt
2. Zo gewenst doorverwijzen naar de juiste persoon/instantie
3. Preventieactiviteiten (omgangregels, sociale veilige omgeving etc.)


Water kouder dan 15 graden?
Als je omslaat dreigt koude-shock en onderkoeling. Denk na over de risico's. Lees de aanbevelingen!
Wind en temperatuur
Weergegevens 27 november 03:34
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: zuid 6
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 6,0°
Rood licht = algeheel roeiverbod
Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen als er bij Hemus geen golfslag is
Veiligheid
Lees hier wanneer er een vaarverbod is.
  • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
  • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
  • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
  • drijfijs, hoe weinig ook
  • dichte mist
  • onweer
  • van zonsondergang tot zonsopgang
In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.
Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van de Checklist Veilig Roeien zelf verantwoord vindt. Skiffen? Leer dan hoe je in de boot moet klimmen. Lees ook de veiligheidsinformatie van de KNRB. Neem altijd je mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000). Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

Onveilige situatie?
Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
Trek je het gebeuren je persoonlijk aan, mail dan aan de vertrouwenscontactpersoon.
Onweer(swaarschuwing)?
Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten.
Drukte op het water
Blijf ver van gemotoriseerde scheepvaart af. Rondmaken, stilliggen alleen op veilige plekken, dus niet in bochten e.d. Hou goed stuurboordwal. Anticipeer!
Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!
Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
Webcam
Het weer
1 buienradar
2 meer weer hier
Twitbook
Hemus twittert soms en zit op facebook.
KNRB-cursussen
De KNRB biedt opleidingen tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens een jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.