21-2-2005 - Nieuwbouw: Gemeenteraad fluit College terug
door Egbert Broers

verslag | verhaal Piet Kunst | foto's | persbericht | tekeningen MOB-locatie

Op maandagavond 21 februari heeft de Gemeenteraad, in aanwezigheid van zeker 100 leden van Hemus, Reddingsbrigade en Waterlijn, vergaderd over onze nieuwbouw. In de vergadering bleek dat alle partijen het besluit van het College om de Mob-locatie te laten afvallen, afkeuren. Het College, vertegenwoordigd door maar liefst vier wethouders, had volgens de Raad geen afdoende verklaring voor hun bezwaren op de Mob. Tot onze verrassing bleken ALLE fracties onze zaak grondig te ondersteunen. We zijn een forse stap verder.

De nieuwbouwcommissie had er geen gras over laten groeien. Samen met Waterlijn en de Reddingsbrigade hadden we veel leden opgetrommeld om naar het Stadhuis te komen. Om 18:30 meldde zich "lange Harry" van de Reddingsbrigade met een reddingsboot op een trailer. "O, die rijden wel even door de deur, hoor!" En 3 minuten later (de bodes van het Stadhuis waren voorbereid en welwillend) stond de sloep prominent in de hal.
Onze eigen Wim, Gerrit en Piet kwamen even later aan de botenwagen met twee roeiboten, inclusief riemen en schragen, en twee ergometers. En een kwartier later kon het feest beginnen. De leden stroomden massaal toe. Velen in tenue, en Mark Geljon had voor de anderen mooie gelegenheids-t-shirts gemaakt. Mirjam zag haar kans schoon om flink wat petten te verkopen.

Toen de burgemeester van haar werkkamer op weg naar huis was, lachte ze spontaan en hartelijk toen ze het spektakel aanschouwde. Ze vertelde hoe zij zelf bij Hemus het roeien heeft geleerd, maar toen de camera's van Omroep Amersfoort naderden, wenste ze ons vriendelijk, want onpartijdig, snel een goedenavond. Ondertussen kwamen de raadsleden aan voor hun vergadering van 19:30. De inmiddels bekende "placemats" vonden gretig aftrek, de laatste vragen werden beantwoord, de laatste voorstellen werden bij ons getoetst op wenselijkheid. Wethouders kozen de route via de balustrade. De fractievoorzitter van de VVD hechtte eraan ons te melden dat ze heus écht vóór de Mob-locatie waren.

We moesten ruim een uur wachten totdat het eerste agendapunt besproken was, en op de publieke tribune ruimte voldoende was voor onze opkomst. Maar met zoveel clubgenoten was het een gezellige boel, en niemand verveelde zich. Inmiddels was Piet Kunst aangekomen, die op een rustig plekje in de juiste ernstige stemming probeerde te komen voor zijn toespraak. Maar toen wethouder Eerdmans verscheen, die hij nog niet persoonlijk kende, ging het lobbywerk gewoon meteen weer door. De tribunes zagen roodwitzwart en puilden uit. Met moeite werd de wave bedwongen, want we moesten ons gedragen. Dat was extra moeilijk toen de vergadering wel een half uur chaotisch bleef bakkeleien over het punt "vaststelling van de agenda." De commissievoorzitter, VVD-tweedekamerlid Ruud Luchtenveld, bleek merkbaar onder de indruk van de grote publieke opkomst, want hij vond meermalen dat "de vele mensen van Hemus" niet langer mochten wachten.

Toen Piet het woord kreeg kon je een speld horen vallen. De stemming in de zaal veranderde meteen van chaos in volle aandacht. Puntig en overtuigend liet Piet merken dat we al jaren tegen de stroom op roeien, dat de Gemeente ons voortdurend met nieuwe feiten en bezwaren verrast, en hoe we genoodzaakt zijn ons nu tot de Raad te wenden om onze zaak te bepleiten. Tijdens zijn toespraak werd de ernst in de zaal steeds groter. Piet bleek in vorm. Het was de Raad duidelijk: hier stond een Voorzitter met een hoofdletter (als enige niet in tenue maar in pak) die ten einde raad was. De vrolijke diapresentatie op de achtergrond (leve onze website!) pauzeerde toen Piet aan het einde onze vragen aan de Raad formuleerde: we willen de Mob terug op de agenda, actief participeren in het onderzoek, en nadere financiële, planologische en infrastructurele kaders voor het vervolg. Lees hier het hele verhaal van Piet.
Een luid en krachtig applaus donderde van de tribunes. Piet bleek gesproken te hebben namens allen!

Wat toen volgde overtrof alle verwachtingen. CDA-woordvoerder Offereins begon met publieke complimenten over het lobbywerk van Hemus. Na een flink aantal kritische vragen bleek vervolgens de SP-fractie, met een grote achterban in de Reddingsbrigade, het College ook voor deze zaak stevig af te keuren. Het eerste applaus verdiende D66-woordvoerder Mirjam Barendregt, die op intelligente wijze de hele voorgeschiedenis vertaalde in een voor haar heldere consequentie, namelijk om de "bewijslast" om te keren: de Gemeente moet maar aantonen dat het op de Mob niet kan, in plaats van dat wij moeten aantonen dat het wel kan. Op dezelfde wijze sloten oppositieleider Leefbaar Amersfoort, de PvdA en de Burgerpartij Amersfoort zich aan. Tot onze verrassing bleek de VVD-fractie zich inderdaad ook publiekelijk tegen het standpunt van de eigen wethouders te keren. Barendregt kreeg zelfs de toezegging dat een D66-motie van de "omgekeerde bewijslast" door de VVD zal worden gesteund.
Enkele fracties zeiden verder, kennelijk na eigen navraag, dat het Ziekenhuis onze komst op de Mob van harte zal toejuichen. Ook lieten een flink aantal woordvoerders weten dat over de benodigde gemeentelijke financiële middelen (€ 400.000 plus grond) zeker te praten valt. Veel raadsleden herinnerden zich het overtuigende betoog dat "de bioloog van Hemus" (Theo Klink) in september (raadsleden in de boot) had gehouden over mogelijkheden om het Huis van de Watersport ecologisch in te passen.
GroenLinks, bij monde van onze grote pleitbezorgster Sylvia Kesler, hoefde ten slotte de unanimiteit van de Raad alleen nog maar te bevestigen.

Het College, bij hoge uitzondering met maar liefst vier wethouders voor één agendapunt aangetreden, bleek zeer gevoelig voor het standpunt van de Raad. De ene na de andere toezegging werd gedaan: dat het structuurplan Maatweg zal worden aangepast, dat de Mob opnieuw en serieus zal worden onderzocht, en dat Hemus zal participeren in het onderzoek. Op de kritische vragen over de weinig flatteuze voorgeschiedenis wrongen de wethouders zich met ontwijkende antwoorden in vele bochten. Ook vanuit het College werd gezegd dat het Ziekenhuis ons graag als buurman wil hebben.
Onder de publieke tribune luisterden de betrokken ambtenaren (al onze gesprekspartners van Sport en Stedenbouw waren aanwezig) ondertussen met open mond naar de discussie in de Raad. Het Huis van de Watersport bleek een initiatief van formaat te zijn waar men op het stadhuis, ook politiek gezien, niet meer omheen kan.

Na ongeveer een uur werd de discussie beëindigd. De Raad had onomwonden laten merken dat het Huis van de Watersport op de Mob moet komen. Alleen als het College met zwaarwegende tegenargumenten komt, zijn sommige fracties in de Raad nog in beweging te krijgen. Maar het moet nu erg gek lopen wil een meerderheid van de Raad uiteindelijk tegen de Mob zal zijn.

Ons doel was bereikt. We waren massaal getuige geweest van bestuurlijk spektakel. Na afloop schudden we handen met de woordvoerders en wethouders, en door enkelen werden we op voorhand gefeliciteerd met de goede afloop van de rest van het proces. Wim van Roosendaal beloofde Mirjam Barendregt op haar te stemmen bij de volgende verkiezingen. We konden opgetogen naar huis.

En om 0:08 uur van die nacht had Theo Klink zijn eerste uitgebreide e-mail alweer geschreven aan Sylvia Kesler. Want nu de Commissie gesproken heeft, zal de Raad in de plenaire vergadering van 8 maart de opdracht aan het College verder formuleren. Theo, grootmeester in bestuurlijke processen, zat het ijzer alweer te smeden nu het heet is. Die opdracht kan na vanavond veel verder gaan dan een vergelijkende studie tussen vier locaties: de Mob staat nu met stip op nummer één.

De nieuwbouwcommissie bedankt alle leden voor hun overweldigende en enthousiaste support. Ook velen die niet konden komen hebben per e-mail en op de Vereniging hun steun laten blijken.

We gaan met hernieuwde moed verder en we laten van ons horen.
- Feike Tibben (ere-terriër met de meeste mobiele nummers van raadsleden)
- Mark Geljon (placemats, t-shirts, e-mails)
- Koos Iestra ("kan dat rode vierkantje op de kaart nog wat kleiner?")
- Dolf Mesnig (we kunnen alles ontwerpen op alle locaties)
- Theo Klink (dwergmuizen, ringslangen en dras-plas-zones)
- Erik Lysen ("we moeten dat gezeik wel zakelijk proberen te houden")
- K.H. (geheim agent) - Egbert Broers ("iets met nieuwbouw")