21-2-2005 - Gemeenteraad steunt Hemus

verslag | verhaal Piet Kunst | foto's | persbericht | tekeningen MOB-locatie

Op de commissievergadering van maandag 21 februari mocht Hemus de voorkeur toelichten voor een plek op het Maatwegterrein. Voorzitter Piet Kunst kreeg na afloop van zijn toelichting steun van de gehele gemeenteraad.

De diverse partijen spraken hun verbazing uit over het feit dat het college van B&W eind 2004 het gehele terrein Maatweg aan Medisch Centrum Meander heeft verkocht. Terwijl het college al jarenlang in gesprek is met roeivereniging Hemus en op de hoogte is van hun wens aan de rand van dat gebied nieuwbouw te vestigen.

Wethouder Eerdmans verdedigde die beslissing door zich te beroepen op de ecologische richtlijnen die de gemeente hanteert. Het gebied in kwestie is een ecologische zone, wat een intensieve bebouwing niet toelaat.

Volgens raadslid Barendrecht (PvdA) heeft Hemus laten zien uitstekend met de ecologische eisen om te kunnen gaan en zou het college het verzoek van Hemus moeten inwilligen, tenzij ze keihard kan bewijzen dat dat ecologisch onmogelijk zou zijn. Haar voorstel werd met applaus van de tribune onderstreept.

Hemus maakt zich sterk voor het 'Huis van de Watersport' waar behalve de roeivereniging ook de Reddingsbrigade en de Eemlijn een onderdak zouden moeten krijgen.

Aan het eind van de vergadering had de gemeenteraad zich achter de roeivereniging geschaard en tegenover het college van B&W. Het college heeft nu toegezegd de lokatie Maatweg alsnog in de afweging mee te nemen, evenals een plek aan de Stuw (naast de kanovereniging) en de huidige lokatie aan de Schans bij botentbouwer Elzenaar.

RV Hemus is blij dat de voorkeurslokatie weer meegenomen wordt in de overwegingen en hoop dat het college de argumenten nu serieus zal nemen. Roeiverening Hemus telt meer dan driehonderd leden en is daarmee de grootste watersportvereniging van Amersfoort. Hemus werd vijftien jaar geleden opgericht.

INFORMATIE:
Piet Kunst, voorzitter, tel. 033-480 16 22
Egbert Broers, nieuwbouwcommissie, tel. 033-453 05 99
Jos Wassink, perschef Hemus, tel. 06 2291 7973