Veiligheid

Om de veiligheid voor alle deelnemers zoveel mogelijk te kunnen garanderen vragen wij alle roeiers en stuurlieden vijf minuten om onderstaande tekst aandachtig door te lezen.

In het kader van de veiligheid zijn alle stuurlieden en minimaal één lid van elke ongestuurde ploeg verplicht vóór ze het water op gaan de stuurliedeninformatie goed te bestuderen en bij vragen zich te wenden tot het wedstrijdsecretariaat op de dag van de wedstrijd.

In geval van calamiteiten op water en/of land bel je in principe altijd eerst het algemene noodnummer 06-818 311 61.

De Eem is een zeer bochtige rivier grotendeels zonder weg erlangs. Áls er iets op het water gebeurt kunnen hooguit collega-roeiers te hulp komen en is er waarschijnlijk niemand aan de kant om te helpen. Om deze reden verzoeken wij dan ook dringend aan alle stuurlieden om een mobiele telefoon mee te nemen en bovenstaand noodnummer in zijn/haar telefoon te zetten. Via het noodnummer zullen alle nodige hulpdiensten ingeschakeld worden. Om hulp te verlenen op het water is er bij de finish en de start een boot van de reddingsbrigade aanwezig.

Langs de vaarroute zal een aantal keer een beachvlag geplaatst zijn. Deze vlaggen markeren de locaties waar reddingsdiensten vanaf het land bij het water kunnen komen. Probeer daarom indien noodzakelijk een slachtoffer ter hoogte van een beachvlag aan de kant te brengen.

Tijdens de wedstrijd geldt een stremming voor alle andere vaartuigen. In geval van overtredingen zal indien nodig de waterpolitie worden ingeschakeld.

Voor minder ernstige verwondingen staan de medewerkers van de EHBO bij Hemus altijd klaar met verband materiaal, pleisters etc.

Houd altijd het bord bij het wedstrijdsecretariaat in de gaten, hier zullen eventuele noodmaatregelen (bijvoorbeeld in geval van slechte weersomstandigheden) als eerste vermeld worden. Tevens wordt u hier geïnformeerd over mogelijke obstakels op de route. Eenmaal op het water volg je de instructies van de aanwezige wedstrijdfunctionarissen.