Paul Veenemans Prijs 2018 - 10 & 11 november
Algemene bepalingen Paul Veenemans Prijs 2018

De winnaar / winnares van de Paul Veenemans Prijs gaat naar huis met de zilveren wisselbeker.
 1. De wedstrijd wordt gehouden onder het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) en het meer specifieke Reglement voor Paul Veenemans Prijs).
 2. Per onderdeel zijn er additionele bepalingen opgesteld. Die vindt u op de desbetreffende pagina's.
 3. Aanwijzingen en instructies van de wedstrijdleiding of baancommissarissen moeten worden opgevolgd.
 4. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
 5. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 6. Bij onreglementair gedrag kan een tijdstraf van 15 seconden per constatering worden toegekend.
 7. Draag uw verenigingskleding zoals voorgeschreven in het RvR, mede voor de herkenbaarheid.
 8. Transponders moeten na de wedstrijd worden ingeleverd. Als je de transponder niet inlevert wordt een bedrag va €95 euro in rekening gebracht en word je niet in de einduitslag opgenomen.
 9. Deelname aan de PVP is op eigen risico.
Klassement
Puntentelling
De einduitslag (zie het Reglement voor PVP) wordt bepaald op basis van het puntentotaal van iedere deelnemer. Voor het bepalen van het klassement wordt de volgende puntentelling toegepast:
 1. Per onderdeel worden de tijdresultaten, in tienden van seconden, in volgorde van aankomst gezet. De roeitijden in de tweezonder worden vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1,055 en vervolgens gecombineerd met de tijden van het roeien in de skiff.
 2. De snelste tijd wordt bepaald (t_snelste).
 3. De mediaan wordt bepaald (t_mediaan). Dat is de middelste (en niet de gemiddelde) waarneming. Bij een even aantal waarnemingen is het de gemiddelde tijd van de waarneming net boven en net onder het midden.
 4. Voor elke deelnemer met tijd t_individu wordt het aantal punten berekend met de formule:
  Aantal punten = 100 + 10 x (t_mediaan - t_individu) / (t_mediaan - t_snelste) met een minimum van 0 punten.
De specifieke bepalingen voor de onderdelen vind je op de desbetreffende pagina's, dus: