Weergegevens 20 augustus 14:52
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus: 19,8°
Meer veiligheidsinfo

hoofdpunten Amersfoort - Waterstad:

 


De belangrijkste wateronderwerpen van de stad, beschreven door de waterpartners van de stad zijn:

 

·      waterpromotie

·      waterentrees

·      waterfuncties

·      waterlocaties

 

 

Waterpromotie

Amersfoort heeft veel te danken aan het water: ligging, stedelijk karakter, economie, toerisme. Voor velen is de waterkant van Amersfoort een aangename verrassing. Om van deze verrassing sterker te profiteren moet je meer profileren. Een paar ideëen:

 


Water als welkom.

Bij de entree van de stad zou tenminste een bord geplaatst moeten worden waar informatie te lezen is over Amersfoort-waterstad. Vergelijk dit met de informatie die weggebruikers bij het inrijden van de stad krijgen. Nog vriendelijker zou het zijn om aan de mond van de Eem een electronisch bord te plaatsen waaruit blijkt of er ligplaatsen in Amersfoort (en Baarn?) zijn, met de mogelijkheid te reserveren (om te voorkomen dat passanten 'voor niets' de Eem op en af moeten varen. Dit systeem is te vergelijken met de electronische parkeerinformatie.

 

Water op tafel

Het Amersfoortse kraanwater wordt gewonnen in de diepe grondlagen in de directe omgeving van de stad. Zou het niet aardig zijn als iedere bezoeker aan één van de Amersfoortse eetgelegenheden een herkenbare karaf met ‘Amersfoorts Eigen’ op tafel zou krijgen?

 

Water een feest 

Al eerder was er in de Eemhaven een waterfeest van de Amersfoortse watersporters, demonstraties van roeien, kanoën, duiken, zeilen in de gezellige en unieke ambiance recht voor de Koppelpoort. Vooruitlopend op de inrichting van de Eemhaven zou dit feest een plaats op de agenda moeten krijgen, zodat nu het unieke van de locatie door veel Amersfoorters en daarbuiten kan worden beleefd.

 

 

 

Vathorst aan de Laak

In deze nieuwe wijk wordt een interessant samenspel van nieuwe stad en water gerealiseerd. In de wijkpromotie kan dit aantrekkelijk onder de aandacht worden gebracht. Platform Amersfoort –waterstad heeft aangeboden mee te denken in die ontwikkeling.

  

Waterentrees

Als Amersfoort meer watertoeristen wil ontvangen en meer eigen inwoners van het water wil laten genieten, is het van belang dat bij de Eem, het Valleikanaal en de beken ook op het water uitnodigende entrees van de stad komen

 

 


Uitnodigende Eem. 

Amersfoort wil graag het aantal watertoeristen dat de stad bezoekt toe laten nemen. Zij komen via de Eem de stad in. Die entree is nu lelijk. Hierdoor bestaat het risico dat bezoekers te vroeg afhaken (omdraaien). Een flinke verbetering zou zijn door een soepele overgang tussen het landgoed Coelhorst en het bedrijventerrein De Isselt te creëren, bijv door Eemzijde van de Isselt 'in het groen' zetten en/of op termijn een wandelboulevard aan te leggen, die de bedrijven enigszins op afstand zet.

 

Groen en veilig Valleikanaal (en beken)

Deze entrees hebben vooral een ecologische en recreatieve functie. Hier ligt een uitdagende opgave om bij de verdubbeling van de A28 een welkome entree te creëren. Er zou ook langs het Valleikaneel en de Heiligenbergerbeek een goede onderdoorgang moeten komen voor wandelaars en planten en dieren.

 

 


 

 

Waterfuncties

De watergangen in en naar de stad moeten duidelijke functies krijgen, om versterking van functies te zoeken en strijdigheid te voorkomen. Welk water wordt bijvoorbeeld het recreatieve zwaartepunt? Waar liggen kansen om ecologie te versterken? Wij geven concrete tips en ideeën.

 

 


De Eem: Natuurlijke en recreatief 

Dat de belangstelling voor de Eem groeit is duidelijk. Bijna vijduizend mensen voeren verleden jaar mee met de fietsboot van Eemlijn. Zij hebben een prachtig kronkelende rivier ontdekt. Toch hebben zij nog niet de Eem gezien zoals deze kan zijn; de rivier is nu strak en kanaalachtig ingericht met harde oevers. Het waardevolle karakter van  hoe de Eem eens was kan worden hersteld. Denk aan glooiende oevers, aanlegvoorzieningen, bosschages, 'natuurlijke' strandjes. De Eem wordt dan aantrekkelijker voor watersport en natuur. De Eem zou ook een volwaardige plaats bieden voor landrecreatie. In onze ogen moeten er fiets- en wandelpaden langs de Eem komen.

 

Groen en levendig Valleikanaal

Het Valleikanaal is nu nog een vrij saaie ‘waterbak’. Met wat aanpassingen kan het een levendig en groen waterlint door de stad worden. Naast de geplande ecologische inrichting zouden er ook meer voorzieningen moeten komen voor de kleine watersport (kanoën/roeien). Omdat er geen andere watergebruikers zijn is het Valleikanaal meer dan de Eem geschikt voor onervaren watersporters. Denk aan een verhuurpunt voor kano’s, denk aan speciale voorzieningen voor de jeugd. Op deze manier ontstaat er een 'actieve' en uitnodigende groen/blauwe zone door en langs de stad.

 

Toeristische en stromende grachten

Bevorder toeristisch mede-gebruik van buitensingel (Beek genaamd, langs Schimmelpenninckkade, Scheltussingel, Flierbeeksingel, Stadsring) en Heiligenbergerbeek door kleine aanlegplaatsjes voor kano's en kleine roeibootjes aan te leggen, op een of twee plaatsen geflankeerd door een picknick bank en een publieke waterkraan. Ontmoedig het varen door de binnensingels en grachten (stenige kademuren, particuliere kademuren en tuinen, beperkte ruimte voor manoevreren 

rondvaartboten). Bij de Flierbeek ontbreekt een stukje wandelpad langs het water tussen een nieuw voetgangersbruggetje (dat de nieuwe muziekbuurt aan de Heiligenbergerweg/Beethovenweg met het Paardenwed verbindt) en het Euterpeplein. Het zou aantrekkelijk zijn als er vers water uit de Barneveldsebeek kon worden ingelaten (pijpleiding van stuw achter A28 nodig), zodat ook deze 'sloot' weer als beek gaat stromen.

 

Vathorst aan de Laak

In de nieuwe wijk Vathorst wordt veel aandacht besteed aan het water. Er ontstaat een interessant stadsgebied. Helaas is het water recreatief nauwelijks bruikbaar door een grote hoeveelheid sluizen en dammen. Deze gemiste kans kan worden goedgemaakt door de grote vijver een recreatieve functie te geven, bijvoorbeeld voor evenementen

 


 

 

Waterlocaties

Wat voor de watergangen geldt, gaat in nog sterkere mate op voor een aantal waterbepalende locaties. Zij bepalen òf de winst òf het verlies van Amersfoort-waterstad. Havens en voorzieningen moeten met liefde en aandacht voor het water worden ingericht, wil Amersfoort ècht een actieve stad aan het water blijven. 

 


Bruisende Eemhaven

De Eemhaven met de Koppelpoort is dè waterlocatie van Amersfoort. Deze plek moet weer bruisen als vroeger. Water is hier meer dan decor: hier ligt de bron van de Amersfoortse economie. Daarom moet bij de herinrichting niet alleen vanaf het land naar het water worden gekeken, maar moeten de gebouwen rond die unieke combinatie van Eemhaven en Koppelpoort het gebied een sterkere en vooral een eigen wateridentiteit geven. Hoe? Door het versterken van het havengebruik: havenvoorzie-ningen, ruimte om te recreëren aan de waterkant, voor zowel passanten als burgers van de stad. Een losse relaxte sfeer bevorderen. restaurantboot, verlichting op het water, faciliteiten voor passanten zodat ze zich welkom weten en actieve sportbeoefening door faciliteiten voor kleine watersport.

 

Maatweg c.a. (ziekenhuis)

Nagenoeg alle watersportpartijen in de stad liggen in het gebied Maatweg. De bestaande accommodaties zijn klein en bieden geen groeimogelijkheden. Amersfoort wil graag het aantal passanten dat de stad bezoekt laten toenemen van nu enkele honderden naar ruim 3000 (inrichtingsplan Eemhaven). Deze groei kan alleen succesvol plaatsvinden als ook de voorzieningen bij de Amersfoortse verenigingen worden uitgebreid. De inwoners van Amersfoort zijn immers de beste propagandisten van de stad! Bovendien is een eenzijdige nadruk op passanten zonder aandacht voor de het groeiende aantal inwoners van de stad onevenwichtig. Alle watersportverenigingen kennen toenemende belangstelling. Amersfoort heeft bijvorbeeld behoefte aan uitbreiding van ligplaatsen van kruisertjes met nog eens 100 –150 % en de roeivereniging verwacht de komende jaren meer dan het dubbele aantal leden te herbergen.

In het gebied Maatweg is het nieuwe ziekenhuis gepland. Dit biedt een mogelijkheid om de watersport een impuls te geven en de stad 'met zijn gezicht naar het water’ te keren. Hemus, Waterlijn en de Amersfoortse Reddingsbrigade hebben deze kans begrepen en hebben in april een plan voor nieuwbouw in dit gebied gepresenteerd onder de titel: ‘Bouwen aan het huis voor de watersport’.

 

Eemcenter

Waar mogelijk moet de bebouwing van beide zijden van de Eemhaven worden gericht op het water en daarmee een verbinding aangaan. Het publieksplein in het Eemcenter moet optisch communiceren met de Eem. Het element water kan in het Eemcenter worden uitgebuit: watersportactiviteiten, drijvend terras, kunst en water, watertrap, waterorgel, publiekslooproute.

 

Bruggen

Voor het ontvangen van watertoeristen is een goede brugbediening van groot belang. het bedienen De Kwekersbrug, de brug tussen Brabantsestraat en Kwekersweg en de nieuwe beweegbare brug voor langzaam verkeer in de nieuwe snelfietsroute van Amersfoort Noord naar de Noordelijke ingang van NS-cs moeten 'schipvriendelijk' bediend gaan worden, wil Amersfoort watersport-gastvrij zijn. De noodzaak van de brandweer om uit te rukken via de Kwekersweg, vraagt om een uitgekiende afstemming

 


 

tot slot: wie wij zijn

 

Sinds 2000 werken de in de stad aanwezige waterpartijen samen onder de noemer ‘Platform Amersfoort – Waterstad’. Samen staan Roeivereniging HEMUS, Kanovereniging Keistad, Stichting Waterlijn Amersfoort (rondvaarten), de Karel Doormangroep (zeeverkenners), de Amersfoortse Reddingsbrigade, Watersportvereniging de Eemkruisers, Jachthaven de Eem, jachthaven de Stuw, Watersportbedrijf ’t Vrouwezand, Rondvaart- en partybedrijf ‘Arc en Ciel’ en de Eemlijn voor heel watersportend Amersfoort. Dit betekent


een samenwerking van:


·      1.400 actieve watersporters

·      8.000 gemotoriseerde vaarbewegingen op de Eem

·      25.000 ongemotoriseerde vaarbewegingen op de Eem

·      40.000 bezoekers van de grachten

·      diverse water-evenementen

Wind en temperatuur
Weergegevens 20 augustus 14:52
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus: 19,8°
Rood licht = algeheel roeiverbod
Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen als er bij Hemus geen golfslag is
Onweer(swaarschuwing)?
Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten.
Drukte op het water
Blijf ver van gemotoriseerde scheepvaart af. Rondmaken, stilliggen alleen op veilige plekken, dus niet in bochten e.d. Hou goed stuurboordwal. Anticipeer!
Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!
Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
Webcam
Veiligheid
Lees hier wanneer er een vaarverbod is.
  • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
  • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
  • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
  • drijfijs, hoe weinig ook
  • dichte mist
  • onweer
  • van zonsondergang tot zonsopgang
In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.
Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van deze veiligheidsinformatie zelf verantwoord vindt. Skiffen? Leer dan hoe je in de boot moet klimmen. Lees ook de aanbevelingen voor veilig roeien van de KNRB. Neem altijd je mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000). Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

Onveilige situatie?
Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
Het weer
1 buienradar
2 het weer hier
3 meer weer hier
Twitbook
Hemus twittert soms en zit op facebook.
KNRB-cursussen
De KNRB biedt opleidingen tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens een jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.