Weergegevens 20 juli 14:13
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 29,0° Water 20,7°
Meer veiligheidsinfo

Boten, bevoegdheden en examens

Boten

Hemus heeft verschillende soorten boten:
- C-boten (met kiel) en gladde boten (zonder kiel)
- scullboten (roeien met 2 riemen) en boordboten (roeien met 1 riem).

De boten zijn ingedeeld in vier categorieën:

 1. boten voor de beginnende roeier (de C-boten)
 2. boten voor gevorderden (gladde boten)
 3. boten voor zeer ervaren roeiers
 4. toewijzingsboten voor (top-)wedstrijdroeiers
Voor alle gladde boten is een gewichtsklasse vastgesteld.
Je vindt een overzicht van de vloot in het afschrijfboek.

Bevoegdheden

Om in de boten te mogen roeien en sturen zijn er verschillende bevoegdheden. Daarin wordt onderscheid gemaakt naar type boot, scull/boord en gestuurd/ongestuurd en naar het niveau waarop je moet kunnen roeien.

 • roeibevoegdheden gestuurd: scull S1, S2, S3 en boord B1, B2, B3
 • roeibevoegdheden ongestuurd: scull SO1, SO2, SO3 en boord BO2, BO3
 • stuurbevoegdheden: G1, G2, G3

Deze bevoegdheden worden verkregen door een examen te halen. Een bevoegdheid voor boten van categorie 4 wordt toegewezen door het bestuur op voordracht van de wedstrijdcommissaris.
Aanbevolen wordt het systeem van roeibevoegdheden stap voor stap te doorlopen. Dit betekent van categorie 1 via categorie 2 naar categorie 3, en daarnaast van een gestuurd nummer naar een ongestuurd nummer binnen dezelfde categorie. Hierdoor wordt een brede basis gecreëerd en krijg je vaak instructie. Dit komt de kwaliteit van het roeien ten goede.
Welke boten je per bevoegdheid mag gebruiken zie je in het afschrijfboek.

Examens

De Afroeicommissie neemt de examens af. De eisen waaraan je moet voldoen per bevoegdheid zijn te vinden in de exameneisen.
Bij het 'afroeien'- zo heten de examens - op niveau 1 ligt de nadruk op een veilige omgang met het materiaal en op voorkomen van blessures.
Op niveau 2 is vanwege de geringere stabiliteit van de gladde boten een gevorderde roei- en stuurtechniek vereist.
Niveau 3 vraagt om beheersing van een uitstekende roeitechniek zoals gangbaar in het Nederlandse wedstrijdroeien.
En voor het sturen op niveau 3 is wedstrijdervaring vereist.

Het hele jaar door zijn er mogelijkheden om af te roeien.
Via de afroeipagina in het ledendeel van de website vind je de exameneisen, zie je op welke dagen je kunt afroeien, en kan je je voor de examens aanmelden.

Het gebruik van boten

De bevoegdheden om in bepaalde boten te mogen roeien en te sturen, zijn ingesteld ter bescherming van jezelf en het materiaal.

Om een boot af te kunnen schrijven moet je de vereiste bevoegdheid hebben. Degene die de boot heeft afgeschreven is verantwoordelijk voor boot en bemanning. Hij/zij ziet erop toe dat iedereen in de boot bevoegd is om in de betreffende boot te roeien of te sturen. Zonder de vereiste bevoegdheid mag je alleen onder begeleiding van een instructeur roeien of sturen.
Jongeren tot 18 jaar mogen uitsluitend roeien in het bijzijn van een instructeur of coach. Jongeren tussen 16 en 18 mogen bij uitzondering zelfstandig roeien met toestemming van de wedstrijdcommissaris.

Tijdens instructies en het afroeien op niveau 1 en 2 roei je in boten van de betreffende categorie. In het afschrijfboek staat welke boten niet voor instructie gebruikt mogen worden.
Tijdens het oefenen en het afroeien voor niveau 3 roei je in boten van categorie 2.

Om in ongestuurde boten voor 3 of 4 personen te mogen roeien moeten alle roeiers in het bezit zijn van de voor die boot geldende bevoegdheid. Bovendien moeten minstens twee roeiers, waaronder de boegroeier, in het bezit zijn van de 'aantekening ongestuurd'.

De regels voor het gebruik van boten staan in het Roeireglement (Huishoudelijk Reglement, artikel 9).

 

Water kouder dan 15 graden?
Als je omslaat dreigt koude-shock en onderkoeling. Denk na over de risico's. Lees de aanbevelingen!
Wind en temperatuur
Weergegevens 20 juli 14:13
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 29,0° Water 20,7°
Rood licht = algeheel roeiverbod
Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen als er bij Hemus geen golfslag is
Veiligheid
Lees hier wanneer er een vaarverbod is.
 • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
 • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
 • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
 • drijfijs, hoe weinig ook
 • dichte mist
 • onweer
 • van zonsondergang tot zonsopgang
In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.
Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van de Checklist Veilig Roeien zelf verantwoord vindt.
Fel-oranje of fel-gele kleding is verplicht voor stuur/slag en boeg.
Omgeslagen? Ga zo snel mogelijk naar de kant. Gebruik de boot evt. als drijflichaam. Soms kun je inklimmen, leer hoe je in de boot moet klimmen.
Lees ook de veiligheidsinformatie van de KNRB.
Neem in de boot altijd een mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000).
Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

Onveilige situatie?
Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
Trek je het gebeuren je persoonlijk aan, mail dan aan de vertrouwenscontactpersoon.
Onweer(swaarschuwing)?
Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten.
Drukte op het water
Blijf ver van gemotoriseerde scheepvaart af. Rondmaken, stilliggen alleen op veilige plekken, dus niet in bochten e.d. Hou goed stuurboordwal. Anticipeer!
Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!
Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
Webcam
Het weer
1 buienradar
2 meer weer hier
Twitbook
Hemus twittert soms en zit op facebook.
KNRB-cursussen
De KNRB biedt opleidingen tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens twee jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.