Weergegevens 24 januari 21:05
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 4,1° Water 7,7°
Meer veiligheidsinfo
Hemus Roeischool: introductie
introductie | afroeien | aanmelden voor een cursus (inloggen) | roeioefeningen | anatomie van een boot
De Hemus Roeischool zorgt ervoor dat nieuwe leden het roeien kunnen leren en dat leden hun roeivaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. Ze biedt daarvoor een flink programma aan opleidingen. In grote lijnen komt het neer op:
 
- Volwassenen: beginnersinstructie op de zaterdagmiddag en zo nodig ook op een doordeweekse dag of avond
De lessen worden gegeven in groepen van ca. 10 personen.
In het voorjaar start de cursus eind maart en loopt tot medio juli. In het najaar beginnen we in september en ronden de cursus af in december.
Standaard lestijden zijn op zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.
Bij voldoende aanmeldingen en instructeurs kunnen ook lessen gegeven worden op doordeweekse dagen en avonden, van 19.00 tot 21.00 uur.
In de winterperiode - dat is van september tot eind maart - zijn er alleen lessen in de middag op zaterdag en doordeweekse dagen overdag (bij voldoende instructeurs en aanmeldingen).
Iedere lesgroep heeft aanvankelijk vier instructeurs. Dit aantal wordt naarmate de instructie vordert minder omdat zelfstandig roeien dan steeds beter lukt.
 
- Jongeren: zaterdag vanaf 11.30 uur
Je krijgt roeiles in een groepje van 5 of 6 leeftijdgenoten. Hoe lang dat duurt hangt een beetje van jezelf af - meestal zo ongeveer een halfjaar. In die tijd leer je goed roeien. Als je zin hebt kan je dan al deelnemen aan wedstrijden!
Je legt tijdens je opleiding verschillende proeven af: daarmee laat je zien dat je kan roeien. Als je alle proeven met succes hebt gedaan krijg je een Roeivaardigheidsdiploma.
Als je zin hebt om zomaar een keer te komen kijken kom dan langs tijdens de instructietijden voor jongeren op zaterdag vanaf 11.30 uur.
 
- Instructie voor roeiers die het basisexamen gehaald hebben in C1, skiff, 4x+ en boord.
In het voorjaar kan je intekenen voor instructie in dat jaar. De instructiecapaciteit hangt uiteraard samen met het aantal instructeurs, met andere woorden van je collega-leden. Wil en kan je zelf instructie geven, meld je dan aan bij de Roeischool
Bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen geldt wie het eerst komt het eerst maalt. En ook: hoe flexibeler je bent voor wat betreft het tijdstip, hoe eerder je aan de beurt bent.
De lesprogramma's

De roeilessen hebben een standaard opbouw en inhoud, zodat iedereen bij hemus op dezelfde manier leert roeien. Hieronder staan de lesprogramma's die de instructeurs gebruiken:
- de 12 lessen voor beginners
- de vervolglessen ongestuurd roeien
- en de veiligheidsinstructie.
- Plus het Handboek Hemus.
Water kouder dan 15 graden?
Als je omslaat dreigt koude-shock en onderkoeling. Denk na over de risico's. Lees de aanbevelingen!
Wind en temperatuur
Weergegevens 24 januari 21:05
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 4,1° Water 7,7°
Rood licht = algeheel roeiverbod
Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen als er bij Hemus geen golfslag is
Veiligheid
Lees hier wanneer er een vaarverbod is.
  • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
  • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
  • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
  • drijfijs, hoe weinig ook
  • dichte mist
  • onweer
  • van zonsondergang tot zonsopgang
In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.
Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van deze veiligheidsinformatie zelf verantwoord vindt. Skiffen? Leer dan hoe je in de boot moet klimmen. Lees ook de aanbevelingen voor veilig roeien van de KNRB. Neem altijd je mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000). Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

Onveilige situatie?
Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
Trek je het gebeuren je persoonlijk aan, mail dan aan vertrouwenscontactpersoon@hemus.nl.
Onweer(swaarschuwing)?
Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten.
Drukte op het water
Blijf ver van gemotoriseerde scheepvaart af. Rondmaken, stilliggen alleen op veilige plekken, dus niet in bochten e.d. Hou goed stuurboordwal. Anticipeer!
Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!
Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
Webcam
Het weer
1 buienradar
2 het weer hier
3 meer weer hier
Twitbook
Hemus twittert soms en zit op facebook.
KNRB-cursussen
De KNRB biedt opleidingen tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens een jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.